The Sinless Sloe - Destination Unknown

Rätt hjälp

Posted Jan. 2, 2015, 6:27 p.m. By hymderir

Alternativ och Kompletterande Kommunikation även förkortad AKK är ett hjälpmedel för dem som har svårigheter i just tal. Många särskolor har just personal och redskap för att hjälpa den här typen utav elever och för att få dem en möjlighet att komma in i samhället. Idag så kommer det allt fler skolor och företag som hjälper med den här typen utav insitament och det är någonting som är mycket positivt. Det roliga med dagens Sverige är att näst intill alla har möjligheten att utbilda sig till vad än de vill och det är ett sätt för att få nå tillfredsställelse i sina liv. Kanske även den mest påtagliga och bästa.